Model Kigaz 50 Kigaz 80 Kigaz 110  Kigaz 210 Kigaz 310
Masa 650 g 660 g 1035 g 1060 g 1120 g
Ekran BW BW BW BW kolorowy
Czujnik O2 (0-21%) tak tak tak tak tak
5 letnia żywotn. Celi O2 nie nie tak tak tak
Czujnik CO z kompen.H2 (0-8000 ppm) nie tak tak tak tak
Czujnik NO/Nox (0-5000 ppm) nie nie nie opcja/tak* opcja/tak*
Czujnik NO2 nie nie nie opcja opcja/tak*
Czujnik SO2 nie nie nie nie opcja
Czujnik CH4 nie nie nie opcja opcja
Wbudowana drukarka nie nie tak tak tak
Drukarka bezprzew. opcja opcja nie nie nie
Miernik różnicy ciśnień tak tak tak tak tak
Sonda temperatury tak tak tak tak tak
Zewn. sondy temp opcja opcja opcja opcja opcja
Pomiar CO w otoczeniu opcja opcja opcja opcja opcja
Pomiar CO2 w otoczeniu opcja opcja opcja opcja opcja
Pomiar wycieku gazu CH4 opcja opcja opcja opcja opcja
Pomiar prądu jonizacji opcja opcja opcja opcja opcja
Pamięć wyników nie tak tak tak tak
Współpraca z PC nie tak tak tak tak
Sonda dł. 180 mm / 500 C tak tak tak opcja opcja
Sonda 300 mm / 500 C nie nie nie tak tak
Sonda 750 mm / 1100 C nie nie nie opcja opcja
Torba transportowa/Walizka transportowa tak/opcja tak/opcja tak/opcja tak/opcja opcja/tak
Świadectwo wzorcowania tak tak tak tak tak
Oprogramowanie PL nie tak tak tak tak
Instrukcja PL nie tak tak tak tak
Cena (netto) 2099 2749 3849 5939 7599

* W zależności od wybranej wersji STD / CLA / PRO.